Phương Pháp Rụng Trứng Billings đã là đối tượng của nhiều nghiên cứu khoa học hơn bất kỳ phương pháp điều hòa sinh sản khác. Nó đã được Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan có uy tín khác thẩm định độc lập và được công nhận là phương pháp có hiệu quả trong việc tránh thai như những phương pháp kế hoạch hóa sinh sản đang được sử dụng khác.

Trong một trong những thẩm định lớn nhất của Phương Pháp Rụng Trứng Billings, kéo dài 12 tháng với sự tham gia của nhiều trung tâm nghiên cứu ở Trung Quốc, tỷ lệ thụ thai liên quan đến phương pháp này là 0. Tỷ lệ liên quan đến phương pháp nghĩa là khi các cặp vợ chồng tuân theo tất cả các hướng dẫn về phương pháp kế hoạch sinh sản một cách chính xác. Tỷ lệ thụ thai liên quan đến sử dụng phương pháp này là 0.5%. Tỷ lệ liên quan đến sử dụng phương pháp bao gồm các cặp vợ chồng không hiểu rõ hoặc không tuân theo tất cả các hướng dẫn. Các kết quả này nghĩa là Phương Pháp Rụng Trứng Billings hiệu quả như Thuốc tránh thai, và hiệu quả hơn Vòng Tránh Thai, bao cao su và màng chắn âm đạo.

Tỷ lệ thụ thai khi sử dụng hoàn hảo Phương Pháp Rụng Trứng Billings đã giảm xuống gần 0 vì các phương thức dạy đã được cải tiến và cập nhật. Tỷ lệ người tiếp tục dùng phương pháp luôn ở mức cao.

Hãy xem bảng này so sánh hiệu quả của Phương Pháp Rụng Trứng Billings với các loại kế hoạch sinh sản khác:

Phương Pháp Rụng Trứng Billings™ % liên quan đến phương pháp % liên quan đến phương pháp% liên quan đến sử dụng phương pháp
 Thẩm định ở Trung Quốc2 0 0.5
 Những thẩm định trước đây  0-2.9 0-5.9
 Cấy (Implanon) 0.1 0.1
 Tiêm hóc môn (Depo-Provera) 0.3 3 (ví dụ tiêm trễ)
 Thuốc tránh thai 0.3 8 (ví dụ không uống Thuốc)
 Vòng âm hộ (NuvaRing) 0.3 9 (ví dụ chậm trễ trong việc đưa vào vòng mới)
 Vòng tránh thai – đồng 0.8 2
 Bao cao su 2 15 (ví dụ dùng không đúng cách)
 Màng chắn âm đạo 6 16 (ví dụ bỏ ra quá sớm)

Số liệu cho Thuốc tránh thai và các thiết bị tránh thai được lấy từ Kế hoạch hóa Gia đình: Sổ tay Toàn cầu cho Nhà cung cấp (Family Planning: A Global Handbook for Providers). Vì sau khi đưa vào Implanon và Vòng Tránh Thai không cần có thêm hành động nào nữa, số liệu trong cột liên quan đến sử dụng phương pháp là tỷ lệ thụ thai trong các năm sử dụng hiệu quả ghi trên nhãn của mỗi thiết bị: 3 năm cho Implanon và 10 năm cho Vòng Tránh Thai đồng.

2Thẩm định ở Trung Quốc gồm có 992 cặp vợ chồng, trong khi những thẩm định trước đây với tỷ lệ thụ thai cao hơn chỉ gồm có 122 cặp vợ chồng. Số lượng nghiên cứu nhiều hơn có nghĩa là biên độ sai sót nhỏ hơn và ước lượng chính xác hơn. Thẩm định Trung Quốc được thực hiện trong 1996-1997, 20 năm sau thẩm định với tỷ lệ thụ thai cao hơn, và vì vậy các phương thức dạy sử dụng đã được cải tiến và cập nhật. Chính sách nghiêm ngặt của chính phủ Trung Quốc liên quan đến việc kiểm soát dân số cũng có khả năng đã thúc đẩy các cặp vợ chồng cẩn thận tuân theo hướng dẫn của phương pháp, cho tỷ lệ thụ thai liên quan đến phương pháp chính xác. Nó cũng có khả năng loại bỏ ảnh hưởng đến kết quả của các cặp vợ chồng không quan tâm nếu họ thụ thai, và do đó không tuân theo hướng dẫn. Vì vậy thẩm định ở Trung Quốc là một thể hiện tuyệt vời của sự hiệu quả của Phương Pháp Rụng Trứng Billings.

Funding for the Billings method in Vietnam

  1.  Bà Joam Clements- Giám đốc Woomb Quốc tế 
  2. Bà  Gillian Barker-Giảng viên Woomb Quốc tế
  3. Lm Louis Nguyễn Anh Tuấn Linh hướng Woomb VN
  4. Hội yêu con trẻ Việt Nam Melbourne-Australia
  5. Bà Nguyn Th ThìMelbourne-Australia 
  6. Bà Bs Liên On và Ông Liên Trung Melbourne-Australia
  7. Thạc sĩ -Bs Nguyễn ThịTuyết Minh Sài gòn VN
  8. Cô Nguyễn Minh Tuyết Melbourne-Australia
  9. Tâm lý gia Đinh Thanh Thuỷ Melbourne-Australia
  10. Bom (PP Rụng trứng Billings) Thanh Hóa VN
  11. Bom (PP Rụng trứng Billings) Sài gòn VN
  12. Bom (PP Rụng trứng Billings) Ban Mê Thuột VN
  13. Bom (PP Rụng trứng Billings) Đà Lạt VN
  14. Bs Vũ Văn Hào Sydney-Autralia
  15. Cô Nguyễn Thị Tuyết Trinh Melbourne-Australia
  16. Bs Trần Thu Đàm Melbourne-Australia
  17. Ông Bà Trần Thế Độ Melbourne-Australia
  18. Bà cố Trần Thị Ngoãn Melbourne-Australia
  19. Cô Huỳnh Thị Thanh Melbourne-Australia
  20. Một bà mẹ trong Hội yêu con trẻ Việt Nam Melbourne-Australia
  21. Dược sĩ  Liên Trung Melbourne-Australia
  22. Cô Nguyễn Thị Ngọc Melbourne-Australia
  23. Sr Mary Dominique Trần Thị Tâm
  24. Lm Stephano Linh Hướng Woomb Miền trung và Billings BMT
  25. Anh Jos Dương Minh Long Sài gòn VN
  26. Bs Đặng Thị Hoàng Anh California USA
  27. Ông Bà Nguyễn Kim Ấn Melbourne Australia
  28. Ông Bà Thành Nam & Mỹ Anh Melbourne-Australia
  29. Ông Bà Phạm Công & Sáng (Nhóm Hồn Nhỏ) Melbourne-Australia
  30. Sr Marie Dominique Trần Thị Tám (Dòng Đa Minh) Melbourne-Australia
  31. Bà Lâm Thị Bích Ngọc Melbourne-Australia
  32. Bà Nguyễn Thị Chính Melbourne-Australia
  33. Bà Nguyễn Thị Hường Melbourne-Australia
  34. Ông Bà Hoàng Đức Trinh Melbourne-Australia
  35. Bà Mai Thị Nguyệt Melbourne-Australia
  36. Bà cố Mai Thị Thay Melbourne-Australia
  37. Bà Liên Vũ Melbourne-Australia
  38. Hội Cao Niên Melbourne-Australia
  39. Cùng một số Ân Nhân khác ...Australia ...xin không đưa tên
  40. Thay mặt cho Woomb VN xin chân thành cám ơn, Quý Ân Nhân và Thân nhân đã giúp đỡ chúng con trong công việc "Bảo vệ sự sống-Bảo vệ sức khỏe sinh sản-Chống phá thai" 

   

   

VIDEO

Joomla Templates - by Joomlage.com